Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

THL máy móc đước sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài và đa dạng trong các cửa hàng máy tính khu vực sản xuất thiết bị ô tô. Ông Steven Lee bắt đầu vào năm 1985 ở thành phố Kinh Châu với một bề mặt sản phẩm máy mài được chứng minh là bền và phổ biến, và các công ty tiếp tục cung cấp phụ tùng cho nó cho đến ngày nay. Đáp ứng với một sự thay đổi trong xu hướng công nghiệp từ các công cụ trong khung đại tu để hoàn thành động cơ xây dựng lại, THL máy móc phát triển máy bề mặt chính xác hơn và hợp tác với một số công ty khác ra thị trường một dòng đầy đủ các thiết bị cửa hàng máy tính.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật